Search by category:
Hướng dẫn thay đổi username trong WordPress đơn giản
WORDPRESS

Hướng dẫn thay đổi username trong WordPress đơn giản

Thay đổi username trong WordPress, kể cả tên hiển thị ra ngoài website như tên tác giả chẳng hạn có thể sẽ hơi bối rối đối với người mới bắt đầu. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách thay đổi tên người dùng đơn giản nhất.

THAY ĐỔI USERNAME TRONG WORDPRESS

Đây là cách đơn giản nhất. Bạn chỉ cần tạo một username mới theo ý muốn sau đó xóa cái cũ đi.

Đầu tiên, tại trang quản trị WordPress các bạn vào Users » Add New

Thay đổi username trong WordPress
Thêm username mới

Đặt tên Username theo ý thích, cung cấp email khác với email đã đăng ký.

Chọn Show Password và copy lại.

Gán cho nó quyền Administrator trong ô Role, sau đó nhấn Add New User.

Sau đó bạn Log Outlogin lại với username mà bạn vừa tạo.

Sau đó vào lại Users » All Users chọn username cũ và nhấn Delete

Thay đổi username trong WordPress
Xóa username cũ

Một bảng mới hiện ra, bạn check vào ô Attribute all content to, sau đó chọn username mà bạn vừa tạo trong ô đổ xuống để gán tất cả nội dung mà bạn đã tạo trước đó cho username này.

Cuối cùng nhấn Confirm Deletion để xác nhận xóa.

Vậy là bạn đã thay đổi username thành công. Bạn cũng có thể sử dụng email cũ cho username này nếu muốn.

THAY ĐỔI USERNAME BẰNG PLUGIN

Nếu bạn không muốn sử dụng cách trên thì có thể cài đặt và kích hoạt plugin Username Changer.

Thay đổi username trong WordPress
Thay đổi username bằng plugin

Sau khi kích hoạt, các bạn vào Users » Your Profile, chọn username cần thay đổi sau đó nhấn Change Username.

Nhập vào username theo ý thích và nhấn Save Username sau đó login lại.

Thay đổi username trong WordPress
Thay đổi username đơn giản

THAY ĐỔI USERNAME BẰNG PHPMYADMIN

Các bạn login vào cPanel trên host sau đó chọn phpMyAdmin.

Thay đổi username trong WordPress
phpMyAdmin trong cPanel

Phía bên trái chọn cơ sở dữ liệu của website bạn cần thay đổi username. Trong bảng sổ xuống bên phải chọn wp-users, tiếp theo chọn Edit

Thay đổi username trong WordPress
Chọn cột wp_users

Bạn thay đổi tên đăng nhập vào trang quản trị trong ô user_login.

Bạn cũng có thể thay đổi tên hiển thị ra ngoài website trong ô display_name sau đó nhấn Go.

Thay đổi username trong WordPress
Thay đổi username và tên hiển thị

KẾT LUẬN

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn 3 cách thay đổi username trong WordPress, kể cả thay đổi admin. Đặc biệt là thay đổi tên hiển thị ra ngoài website như tên tác giả chẳng hạn. Vì thường là WordPress sẽ bê luôn tên đăng nhập để làm tên tác giả.

Chúc các bạn thành công!

Post Comment